Skip to main content

Epidemija COVID-19

Tekstovna vsebina prispevka

Tudi zdravniki, ki smo se združili v skupini zdravstvo.si pozivamo prebivalce in druge ljudi, ki se trenutno nahajajo v Sloveniji, da striktno upoštevajo in izvajajo ukrepe Vlade Republike Slovenije, ki so bili sprejeti na priporočilo medicinske stroke, ki jo v tem primeru predstavljajo predvsem infektologi in epidemiologi. Le na ta način bo mogoče zajeziti in omiliti posledice epidemije COVID-19 na zdravje ljudi.

Zdravniki združeni v skupini zdravstvo.si se vsak na svoj način, doma in v tujini, spopadamo z izzivi epidemije COVID-19. Vsem nam je skupno zavedanje kako zelo pomembno je dobro organizirano javno zdravstvo usmerjeno k bolniku, kar se še posebej kaže v času krize kot jo predstavlja epidemija COVID-19. 

V Sloveniji je zdravništvo prvo opozorilo na razsežnost in resnost problema epidemije COVID-19 in zahtevalo hitro in pravočasno ukrepanje oblasti. Pomembno vlogo pri tem poleg infektologov in zdravnikov primarne ravni, družinski zdravniki, pediatri in zobozdravniki, je v tem primeru odigrala tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Žal je oblast reagirala prepočasi in prepozno. Šele z novo vlado so ukrepi dobili ustrezen pospešek.

Pri izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 so se vključili vsi zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ne glede na njihov pravni status. Pri tem sodelujejo vsi, tisti, ki so zaposleni v javnem sektorju,  državni uslužbenci kot tudi koncesionarji, ter popolni zasebniki. Vsi brez izjeme. Vsak po svojih najboljših močeh. Tako so npr. zdravniki zasebniki dali na razpolago vso zaščitno opremo, ki jo premorejo. 

Epidemija COVID-19 je še dokaz več, da slovensko zdravstvo potrebuje vsakega zdravnika in da vsak od nas lahko prispeva k izboljšanju in ohranjanju zdravja naših ljudi.

Položaj je skrajno resen, z vključitvijo vseh kadrovskih in materialnih virov bomo uspeli posledice pandemije zmanjšati na najnižjo možno raven, naloga prebivalstva pa je dosledno upoštevanje navodil pristojnih organov!

Andrej Vranič
Marko Noč
Janez Vodiškar
Samo Vesel
Gorazd Kalan
Blaž Mrevlje
Erik Brecelj
Matija Kališnik
Matija Krkovič
Matej Beltram
Igor Muževič
Andrej Robida
Krištof Zevnik

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Pridruži se