Skip to main content

ZDRAVSTVO.SI je civilnodružbeno gibanje, odprto za vse, ki sprejemajo njegove cilje in vrednote. Temeljno prizadevanje članov, podpornikov in somišljenikov gibanja je usmerjeno k skupnemu cilju tako zdravnikov in medicinskega osebja na eni, kot pacientov in celotnega prebivalstva, torej potencialnih in bodočih pacientov, na drugi strani. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.

ZDRAVSTVO.SI se zavzema za sistem javnega zdravstva, ki bo imel naslednje temeljne lastnosti:

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.

2. Javni zdravstveni zavodi konkurirajo z zasebnimi na trgu zdravstvenih storitev.

3. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zavarovalnice.

4. Bolnik ima na podlagi zavarovanja pravico do kritja stroškov zdravljenja.