Skip to main content

Svoboda ali samostojnost

Tekstovna vsebina prispevka

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi.

Potreben bo temeljit miselni preobrat. V vseh teh letih je Sistem tako izmaličil osnovne vrednote poslanstva ljudi, ki se ukvarjajo z zdravljenjem bolnikov, da se moramo ustaviti in vprašati o osnovnih pojmih, ki utemeljujejo naše delo.

Zadnjih dvajset let smo imeli v zdravniški zbornici predstavnike, ki so zavedno ali nezavedno prisegali na vlogo zdravništva, ki jim ga je vsilil Sistem. 

Zdravniška zbornica je sistemsko razbita na posamezna monopolna združenja in posameznike, ki so si v državnem in javnem aparatu utrdili vlogo svetovalcev, nadzornikov in odločevalcev. 

Ne verjamete? 

Kar poglejte, kako Zbornica nima nobenega vpliva na spreminjanje in pisanje zakonov, ki neposredno določajo delo zdravnika z bolnikom. Poglejte svetovalna telesa, odbore zavarovalnic, združenj in sindikatov. Najdite vse majhne in velike privilegije, ki jih dnevno podeljuje Sistem. Zato, da Sistem ostane tak kot je. Premislite in primerjajte dejstva z učinkom samostojnosti in enotnosti Zbornice.

Zdaj razumete, zakaj je za določene posameznike tako pomembna samostojnost zobozdravniške zbornice. Torej še en ustvarjen monopol znotraj Sistema. Ker vsak monopolni konstrukt, ki ima vsaj malo pridiha zobo-zdravništva, išče svoj prostor v tem Sistemu. To zahrbtno igro monopolov, vplivov in preigravanj znotraj Sistema v škodo bolnika, je spiritus agens politično-zobo-zdravniških posameznikov.  Za ta dejanja v zadnjih dvajsetih letih nikoli nobeden ni sprejel odgovornosti.

Osnovno poslanstvo zdravnika je pozabljeno. Zdravnika kot prvega zagovornika bolnika. Zdravnika, ki pri svojem delu nujno potrebuje osnovne gradnike svobode. Zdravnika, ki v dobrobit bolnika mora svobodno delovati in imeti možnost, da s to svobodnostjo vlada samemu sebi.

Zdravnik in zobozdravnik v tem trenutku ne potrebuje še ene ali več “samostojnih” zbornic. Zdravnik in zobozdravnik potrebuje svobodo in avtonomijo. Potrebuje eno in enotno Zbornico, ki zdravniku/om omogoča izvajati njegovo/njihovo temeljno poslanstvo, v kateri je pomembno zagovarjanje in uresničevanje mnoštva idej in ne kdo si.

Kaj torej pomeni uveljavljanje lastne volje in svobodno delovanje v našem poklicu:

 1. Da boste lahko svobodno izbirali kraj, čas in kolege, s katerimi želite opravljati vaše poslanstvo.
 2. Da boste lahko sami izbirali vaše sodelavce.
 3. Da ne boste klečeplazili in vsak mesec moledovali za dovoljenja, kje in s kom zdravite bolnika.
 4. Da boste samostojno odločali, koliko bolnikov boste varno in kvalitetno dnevno oskrbeli. Ob tej odločitvi pa ne boste deleženi ustrahovanj, izsiljevani z zavarovalniškimi normami ter kakršnih koli pritiskov ljudi, ki jim je edini cilj preživetje v tem Sistemu. 
 5. Da boste za vaše dobro delo primerno ovrednoteni.
 6. Da ne boste bili zavarovalniški agent, ampak terapevt, ki zdravi bolnika.
 7. Da ne boste zadnji, ki Vas upoštevajo in prvi, ki morate zagovarjati vse zablode zgrešene politične ureditve zdravstvenega sistema.
 8. Da boste znali najti meje vašega znanja in poklicati kolega po vaši odločitvi, ki Vam bo priskočil na pomoč pri obravnavi vašega bolnika.
 9. Da ne boste napotili bolnika na nadaljne zdravljenje, v ozadju pa vas bo razjedalo, da bolnik z vašo napotitvijo ne bo dočakal primerne in pravočasne obravnave. Ker bo to zdravljenje zaradi čakalnih dob prepozno.
 10. Da se boste imeli možnost upreti vsem brezvestnežem Sistema, ki izkoriščajo stisko in nevednost bolnika, pri tem pa vas bodo podprli vaši kolegi.
 11. Da si boste upali spregovoriti in bodo vaše besede in dejanja slišana in upoštevana.

Vseh teh stvari Vam žal ne bo prinesla še ena samostojna zbornica, ampak uveljavljanje osnovnih gradnikov svobode. 

In na tej točki smo vsi zdravniki in imamo vsi iste cilje. Zato za dosego teh ciljev potrebujemo enotno zdravniško zbornico.

 

Krištof Zevnik, dr.dent.med.

ssa

 

svoboda