Skip to main content

Priporočilo v zvezi s cepljenjem proti sezonski gripi

Tekstovna vsebina prispevka

V ponedeljek, 19.10.2020, se v Sloveniji začenja cepljenje proti gripi.

Sezonska gripa je v državah, ki jih prizadene, pomemben vzrok obolevnosti in smrtnosti in v času trajanja epidemije nadpovprečno obremeni zdravstveni sistem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno zaradi gripe umre 650.000 oseb (vir: Lancet).

Letošnja sezona gripe bo sovpadala z drugim valom epidemije okužb z virusom SARS-CoV-2. 

Pričakovano breme bolnikov s covid-19 na zdravstveni sistem je že v tem trenutku veliko, na vrhuncu drugega vala pa bo enormno. Kužnost virusa SARS-CoV-2 je velika, še večja kot pri sezonski gripi, velik del populacije se z virusom še ni srečal in je  na okužbo v celoti občutljiv, čas trajanja bolezni je daljši, ocenjena smrtnost zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 pa je v primerjavi s sezonsko gripo približno 20 krat večja (vir: Jama). 

Simptomi okužbe z gripo in covid-19 se lahko prekrivajo, obe okužbi pa nadpovprečno ogrožata iste skupine prebivalstva: starejše, kronične bolnike in varovance ustanov z dolgotrajno oskrbo. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja pa cepljenje proti gripi še posebej priporoča tudi otrokom od 6-23 mesecev starosti, nosečnicam in osebam s povečano telesno težo (ITM > 40).

Zaenkrat s cepivom proti okužbi s SARS-CoV-2 ne razpolagamo, razpolagamo pa z učinkovitim in varnim cepivom proti okužbi s sezonsko gripo. Cepljenje proti gripi, še zlasti to velja za osebe s povečanim tveganjem za težek potek ene ali druge okužbe, je zato bistvenega pomena. Tveganja za morebitno sočasno okužbo z obema virusoma in posledično slabim izidom bolezni bo manj, manj bo tudi diagnostičnih in terapevtskih dilem pri hudo obolelih.

Na spletu in socialnih omrežjih se pojavljajo netočne in zavajajoče informacije, da cepljenje proti gripi poveča tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Naloga zdravnikov, zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev je zato, da takšne trditve argumentirano zavračamo in javnost argumentiramo osveščamo o pomenu cepljenja proti gripi, zlasti ob sočasni epidemiji bolezni covid-19 (vir: Science).

Zdravniki, združeni v gibanju zdravstvo.si, zato sodržavljane, zlasti pa pripadnike skupin s povečanim tveganjem, pozivamo k cepljenju proti gripi. Cepljenje je varno in učinkovito, z redkimi in minimalnimi neželenimi učinki. S cepljenjem boste pomagali zmanjšati pritisk na preobremenjen zdravstveni sistem. Še posebej k cepljenju pozivamo tudi zdravstvene delavce, saj s cepljenjem ne ščitimo samo sebe ampak tudi svoje bolnike, tako neposredno kot posredno, saj bomo, če bomo ostali zdravi, bolnikom na voljo takrat, ko nas najbolj potrebujejo. 

Vsi zdravniki, združeni v gibanju zdravstvo.si, smo se proti gripi že cepili, ali pa bomo to storili v naslednjih dneh. Cepijo se tudi naši družinski člani.

Zdravstveni delavci se trudimo, da bi sistem kljub epidemiji deloval naprej. Pomagajte nam tudi vi z odgovornim obnašanjem. Cepite se! Cepljenje je brezplačno. Dodatne informacije v zvezi s cepljenjem so na voljo na spletni strani NIJZ, v primeru nejasnosti in dodatnih vprašanj pa se obrnite na izbranega zdravnika.

Beltram Matej
Brecelj Erik
Kalan Gorazd
Kališnik Matija
Krkovič Matija
Mrevlje Blaž
Noč Marko
Muževič Igor
Podnar Simon
Vesel Samo
Vranič Andrej
Zevnik Krištof

 

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Pridruži se