Skip to main content

AKTUALNO

V ponedeljek, 19.10.2020, se v Sloveniji začenja cepljenje proti gripi.

Sezonska gripa je v državah, ki jih prizadene, pomemben vzrok obolevnosti in smrtnosti in v času trajanja epidemije nadpovprečno obremeni zdravstveni sistem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno zaradi gripe umre 650.000 oseb (vir: Lancet).

Nagovor generalnega direktorja UKC Ljubljana, dr. Janeza Poklukarja:

Drage sodelavke in sodelavci, spoštovane prebivalke in prebivalci Slovenije,

v naslednjih tednih bomo šli skozi naši generaciji nikoli videno in skozi nekaj, na kar nas ni mogel nihče pripraviti. Čez dva do tri tedne bomo živeli obdobje, ki bo polno nemogočih preprek. Čeprav si želim, da se motim, je statistika v primeru epidemije žal navadno nezmotljiva.

Spodaj podpisani zdravniki specializanti infektologije UKC Ljubljana, ki od marca neposredno zdravimo bolnike s COVID19, odgovarjamo na prispevek 'Odkrito o COVID-19', kjer določeni člani stroke izpostavljajo pomisleke glede trenutne epidemije. Odgovor podajamo v luči kolegialnosti in z dobrimi nameni, da se čim učinkoviteje razčistijo nejasnosti in omejijo strokovno nepodkovane izjave, ki lahko predvsem negativno vplivajo na laično javnost.

V času drugega vala epidemije COVID-19 je upoštevanje preventivnih ukrepov, ki so za posameznika neboleči in nenevarni je osnovna solidarnost v družbi predpogoj, da zaščitimo naše najbolj ranljive: bolne otroke, bolnike z rakom in starejše ljudi s kroničnimi obolenji ter tiste, ki jim znajo pomagati: zdravnike, medicinske sestre, strežnike in vso podporno osebje v zdravstvu. 

Alojz Ihan

Uvod k odgovorom

Predsednica Zdravniške zbornice mi je poslala prošnjo, naj odgovorim na nekaj dilem naših zdravniških kolegov, ki so jih poslali na ZZS in s katerimi sicer zelo intenzivno nagovarjajo javnost prek družbenih omrežij. Ker kolegi javnost naslavljajo kot zdravniki, ki se ne strinjajo z mnenji »uradne stroke« (t.j. pristojnih specialistov, ki se ukvarjajo s covid-19, medtem ko so kolegi iz drugih strok), v javnosti nastaja vtis, da medicinska stroka ne ve, kako se odzivati na epidemijo. To zelo škoduje prizadevanjem za preventivno obnašanje ljudi, saj se zaradi narave covid-19 večina ljudi ne čuti neposredno ogroženih in so pripravljeni »investirati« v preventivo, če jim vsaj medicinska stroka, ki ji ljudje (še vedno) zaupajo, zna sporočiti prepričljive razloge.

 

 

Pandemija z okužbo, ki jo povzroča virus Sars-CoV-2, se je konec lanskega leta začela na Kitajskem in v vsega nekaj mesecih prenesla na cel svet. Do sedaj se je okužilo 27.5 milijona ljudi, 895 tisoč je bolezni podleglo. Tudi Slovenija ni izvzeta. Okužilo se je 3.200, umrlo pa 135 naših sodržavljanov.