Skip to main content

Kakšnega predsednika zdravniške zbornice potrebujejo slovenski bolniki?

Tekstovna vsebina prispevka

Pogovorno omizje pred volitvami v zdravniško zbornico 2020. Matej Beltram, Matic Kališnik, Simon Podnar, Gorazd Kalan, Samo Vesel in Krištof Zevnik o vlogi zdravniške zbornice in zagovorništvu bolnikov, enotnosti zdravnikov, zaščiti zdravnika, vrednotenju zdravniškega dela in primerjavi statusa zdravnika v evropskem prostoru.

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Pridruži se