Skip to main content

RTV Slovenija - pomagati s pravo informacijo je vaša dolžnost!

Tekstovna vsebina prispevka

Ponovno smo bili priča neobjektivnemu in tendencioznemu poročanju RTV Slovenija v povezavi s pandemijo COVID-19. Nanj je opozorila družinska zdravnica Polona Sagadin. Novinar Marko Štor (3:04)  je omalovaževal in neresnično poročal o delu družinskih zdravnikov. Skupina zdravnikov združenih v zdravstvo.si zato pozivamo RTV Slovenija, da se kot državna javna institucija nemudoma aktivno vključi v ozaveščanje o ukrepih za zaustavitev širjenja epidemije na najbolj vidnih straneh in terminih celotnega programa nacionalne televizije.

RTV Slovenija naj tudi objektivno prikaže delovanje družinskih zdravnikov in pediatrov na primarni ravni, ki si že vse od začetka pandemije prizadevajo za čimboljšo in pravočasno obravnavo vseh bolnikov. Prav oni so v prvih bojnih vrstah in so največkrat prav oni tisti, ki se iz oči v oči srečajo z okuženim bolnikom. Zavedati se je treba, da so v času pandemije še bolj obremenjeni, kot so bili pred njo. Pomanjkanje kadra in zaščitne opreme je najbolj prizadelo prav njih. Prav zaradi tega in vsega kar našteva kolegica Sagadin zahtevamo opravičilo vsem družinskim zdravnikom, ki jih omenjeni prispevek zadeva in žali.

Skupina zdravstvo.si

Povezava do izpovedi in zahtevka za opravičilo RTV Slovenije kolegice Polone Sagadin 

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Pridruži se