Skip to main content

AKTUALNO

Človekovo zdravje je ena od najpomembnejših ustavnih vrednot. Je namreč predpogoj drugih človekovih pravic in ima zaradi tega med človekovimi pravicami osrednje mesto. To je tudi razlog, da ima država pozitivno dolžnost urediti obvezno zdravstveno zavarovanje. Posledično ima zakonodajalec izključno pravico določiti način uresničevanja pravice do zdravstvenega varstva, ustavnosodna presoja zakonske ureditve pravice do zdravstvenega varstva pa je praviloma zadržana. Vendar pa je zakonodajalčevo polje politične diskrecije omejeno z ustavnim bistvom te pravice, s pravico do telesne integritete, zdravja in življenja.

Rtvsloepidemija

Epidemija COVID-19 bo podaljšala čakalne dobe. Delo bo potekalo počasneje. Morali bomo vključiti vse vire, da zmanjšamo posledice čakalnih dob. Več v prispevku RTVSLO.

Kot posledica epidemije se v zadnjih dneh s silovito hitrostjo vrtijo dogodki, za katere pred kratkim sploh nismo mogli verjeti, da so možni. Govorimo o izpostavljanju zdravnikov v medijih v času, ko bi morali s svojo strokovno, etično in nadstrankarsko držo biti zgled in voditi stroko, ne pa se spuščati v ceneno politikanstvo in obračunavanja.

IZPOSTAVLJENO

Humboldt-Universität zu Berlin, Robert-Koch Institut

Model napovedi gibanja okužb in poteka epidemije COVID-19.

ZAKAJ ZDRAVSTVO.SI?

Obstoječi zdravstveni sistem škoduje našim bolnikom. Politika v zadnjih desetih letih ni zmogla urediti zdravstvenega sistema z učinkovitimi sistemskimi rešitvami za izboljšanje položaja bolnikov.  Zdravstveni sistem je zastarel, slabo organiziran in neučinkovit. Denar bolnikov se uporablja za preplačila dobaviteljem in za pokrivanje izgub zdravstvenih ustanov.
Zavzemamo se za učinkovito javno zdravstvo.

Preberi vse