Skip to main content

Ograditev od "Iniciative slovenskih zdravnikov" ter poziv k ukrepanju

Tekstovna vsebina prispevka

Spoštovane članice, spoštovani člani Zdravniške zbornice Slovenije!

V teh resnično težkih časih, ko je epidemija Covid-19 naš zdravstveni sistem pripeljala na rob zloma, se je z odprtim pismom ponovno oglasila skupina, ki se je poimenovala »Iniciativa slovenskih zdravnikov«.

Gre za »kolegice in kolege« pa tudi avtorje drugih strok,  ki nasprotujejo cepljenju, nošnji mask in ostalim ukrepom v zvezi s pandemijo, nekateri celo zanikajo obstoj virusov. V zadnjem odprtem pismu znova navajajo neznanstvene trditve, prepisane z raznih proticepilskih strani, na koncu pa, v slogu proticepilskih gurujev, navedejo brez primerne umestitve v kontekst še spisek nesrečnih primerov (ki, žal, seveda obstajajo). Na omenjeno odprto pismo sta že odgovorila profesorja Jerala in Ihan. Tudi na Zdravniški zbornici so zatrdili, da bodo proti njim uvedli postopke. Proti nekaterim celo znova, saj so zaradi podobnih dejanj že bili obravnavani.

Kaj pa mi? Bomo še naprej tiha večina, ki le zmajuje z glavami nad nestrokovno, neznanstveno in nevarno pisarijo te glasne manjšine »kolegov?« Kdo sploh so ti »kolegi,« ki so si ošabno nadeli ime: »Iniciativa slovenskih zdravnikov?« Kot da bi teh trideset posameznikov govorilo v imenu vseh nas! Bomo to molče dopuščali in z molkom nehote podpirali?

Kaj lahko si predstavljate, kako se medicinsko nepoučena oseba, ki ni preveč naklonjena cepljenju, odzove, ko prebere njihove proticepilske pamflete. Seveda se ne cepi – in v to verjetno prepriča še koga iz svoje okolice. Le predvidevamo lahko, za koliko necepljenih, obolelih, hospitaliziranih in umrlih je krivo pisanje »Iniciative slovenskih zdravnikov«. Bomo to spremljali križem rok?

Ne. Naše trdno prepričanje je, da takšnih izpadov v lastnih vrstah v tako težkih časih ne smemo dopuščati. V prvi vrsti zato, ker »kolegi« s svojim početjem neposredno ogrožajo zdravje ljudi. Zdaj namreč nismo v navadnih, mirnih časih. Smo sredi hude pandemije, na robu zloma slovenskega zdravstva, »kolegi« pa javnost prepričujejo, naj se ne cepi. In ne nosi mask. Tu ne gre samo za nestrokovnost, temveč za nevarno šarlatanstvo. »Kolege« smo sodelavci in Zbornica dovolj dolgo pozivali, naj prenehajo. Niso. Verjetno je napočil čas, ko bi bilo prav, da se »kolegi« vprašajo ali je uradna, na znanosti utemeljena medicina, sploh njihova osebna izbira? S stališči, ki jih zagovarjajo, zagotovo ne bi mogli opraviti številnih izpitov na Medicinski fakulteti.

Zato je pomembno, da se javno ogradimo od nekaj deset predstavnikov tako imenovane »Iniciative slovenskih zdravnikov« in s tem podpremo tiste člane Zbornice, ki se skoraj dve leti posvečajo vsem oblikam preprečevanja in zdravljenja vseh, tudi najtežjih oblik bolezni. S podpisom jim sporočamo, da imajo podporo stroke, ki sledi znanstvenim podlagam, ki so edina prava pot k čimprejšnjemu koncu epidemije.

Zdravniška zbornica Slovenije je organ, ki med drugim nadzoruje in zagotavlja strokovnost svojih članov. Slovenski zdravniki, člani zbornice in imetniki veljavne licence, smo zavezani k medicini, utemeljeni na znanosti. Le takšna medicina je v najboljšem interesu bolnikov in jo od nas upravičeno pričakujejo tisti, ki pomoč iščejo v slovenskem zdravstvenem sistemu. »Kolegi« iz »Iniciative slovenskih zdravnikov« pa s svojim početjem ogrožajo javno zdravje, zato podpisani člani od Zdravniške zbornice zahtevamo, da proti njim ukrepa naglo in odločno. Vsak podpis pod omenjeno zahtevo je podpis za zdravje ljudi.

Ograditev od "Iniciative slovenskih zdravnikov" ter poziv k ukrepanju

Podpiši peticijo

Spodaj podpisani član ZZS se strinjam s čimprejšnjim ukrepanjem proti posameznikom v »Iniciativi slovenskih zdravnikov.«

Prvopodpisani:

doc. dr. Aleš Vesnaver, dr. med., specialist maksilofacialni kirurg

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., specialist pediatrije in infektologije

prof. dr. Janez Žgajnar, dr.med., specialist kirurg

izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med., specialist pediatrije

prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., dr. dent. med., specialistka maksilofacialna kirurginja

dr. Matjaž Homšak, dr. med., specialist pediatrije

Alenka Strdin Košir, spec. interne in intezivne medicine, vodja Covid EIT UKC Mb

prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med., specialistka nevrologinja

doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med., xpecialist maksilofacialni kirurg

prof.dr. Tadej Battelino, dr. med., specialist pediatrije

izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., specialist pediatrije

prim. Vojko Didanovič, dr. med., specialist maksilofacialni kirurg in otorinolaringolog

asist. dr. Tadej Dovšak, dr. med., dr. dent. med., specialist maksilofacialni kirurg

asist. Luka Prodnik, dr. med., dr. dent. med., specialist maksilofacialni kirurg

asist. dr. Miha Verdenik, dr. dent. med., dr. med., specialist maksilofacialni kirurg

Asist. Matic Koren, dr. dent. med., dr. med., specialist maksilofacialni kirurg

Mojca Knez, dr. med., dr. dent. med., specialistka maksilofacialna kirurginja

Tina Vipotnik Vesnaver, dr. med., specialistka radiologinja

Žiga Kovačič, dr. dent. med., specialist maksilofacialni kirurg

Peter Peroša, dr. med., dr. dent. med., specialist maksilofacialni kirurg

Denis Baš, dr. med., specialist pediatrije

Saša Vipotnik, dr. med., specializantka nevrologije

Združenje za pediatrijo - Slovensko zdravniško društvo