Skip to main content

Izjava o podpori prof.dr. Bojane Beović za predsednico ZZS

Tekstovna vsebina prispevka

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, zdravnice in zdravniki, stojimo pred morda odločilnimi volitvami ZZS, da naša stanovska organizacija postane aktivna sooblikovalka resničnega sodobnega javnega zdravstva v korist bolnika. 

Zdravnike, združene v civilnodružbenem gibanju zdravstvo.si, povezujejo temeljne vrednote in cilji zdravniškega poklica. Čeprav nepolitično, v resnici nadpolitično ter samoniklo, pristno civilnodružbeno gibanje, ki je nastalo spontano, brez kakršnegakoli zunanjega ali političnega botrstva, izključno iz občutka globoke pripadnosti temeljnim postulatom zdravniške deontologije, svojih ciljev ne more uresničiti le kot opazovalec in kritik razmer v slovenskem zdravstvu. Premalo je samo opozarjati na napake, stranpoti, disfunkcije, zlorabe, korupcijo, ki se že desetletja dogajajo v slovenskem zdravstvu. Če si resnično prizadevamo iz slabo delujočega, v določenih pogledih klinično mrtvega državnega zdravstva narediti vsem dostopno in delujoče javno zdravstvo, če iskreno želimo, da bi imel vsakdo pravico do svobodne izbire zdravnika, če hočemo uresničiti enega od ciljev našega gibanja, da naj na trgu zdravstvenih storitev javni zdravstveni zavodi konkurirajo z zasebnimi in končno, kar je tudi najpomembnejše, da je treba bolniku zagotoviti uresničitev pravice do kakovostne in pravočasne zdravstvene storitve, samo besede niso dovolj. Kar šteje, so dejanja. Ali, kot je rekel pravni filozof Dworkin, človekove pravice je treba jemati resno. In če naj resno jemljemo na eni strani človekovo pravico do zdravstvenega varstva, na drugi strani pa poslanstvo našega poklica, potem moramo kot civilnodružbeno gibanje ne samo govoriti temveč tudi delovati. Prav zavoljo tega se naše gibanje aktivno vključuje v volilno tekmo za mesto predsednika ZZS. Vključuje tako, da javno in odločno podpira prof.dr. Bojano Beović kot kandidatko za predsednico ZZS. 

Kolegico prof.dr. Bojano Beović visoko cenimo. Strokovno, poklicno in človeško. Je oseba izjemnega znanja, predanosti delu, poklicne modrosti ter visoke poklicne in osebne integritete. Na mestu predsednika ZZS jo vidimo, ker se zaveda vloge in pomena te institucije ter predvsem njenega vodila, po katerem Zbornica zastopa zdravnika kot varuha bolnikovega zdravja. S prof.dr. Bojano Beović delimo tudi druge vrednostne premise. Skupno nam je razumevanje Zbornice kot ključnega branika samostojnosti in svobodnega delovanja zdravnika ter zavedanje, da se s tem varuje pravica bolnika do pravočasnega, kakovostnega in dostopnega zdravljenja. Dostopnost te pravice tvori temelj javnega zdravstva. S prof.dr. Bojano Beović nas druži skupen pogled na javno zdravstvo, katerega cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. 

Podpora prof.dr. Bojani Beović temelji tudi na zavezi, da bo ZZS pod njenim vodstvom storila vse za izkoreninjenje korupcije znotraj zdravniških vrst in za razgradnjo koruptivnih dobaviteljskih mrež medicinske opreme. Prof.dr. Bojano Beović podpiramo, ker verjamemo, da se bo ZZS pod njenim vodstvom odločno spoprijela s korupcijo, ki bolnikom odvzema skupno zbrana sredstva za zdravljenje. Hkrati pričakujemo, da bo ZZS poskrbela za zaščito vseh, ki so neupravičeno izpostavljeni obtožbam o korupciji.

Kandidatka, ki jo podpiramo, tudi dobro ve, da so vsi ti cilji uresničljivi samo z enotnostjo zdravnikov in zobozdravnikov, s transparentnim delovanjem in s hitro ter učinkovito pomočjo vsem kolegom, članom Zbornice.

Zdravniki, povezani v gibanju zdravstvo.si odločno stojimo za kandidaturo prof.dr. Bojane Beović za predsednico ZZS. Stojimo zato, ker nas z njo povezujejo enaki pogledi na cilje in smisel zdravniškega poklica ter vlogo ZZS, in stojimo zato, ker verjamemo, da si bo prof.dr. Bojana Beović za te cilje prizadevala ne samo retorično, temveč tudi dejansko, z dejanji in s svojim zgledom.


Beltram Matej
Kalan Gorazd
Kališnik Matija
Krkovič Matija
Mrevlje Blaž
Noč Marko
Podnar Simon
Vesel Samo
Vranič Andrej
Zevnik Krištof

 

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Pridruži se