Skip to main content

Poziv k vzpostavitvi javnega zdravstva!

Datum zapisa
Tekstovna vsebina prispevka

Člani skupine zdravstvo.si se zavzemamo za vsem dostopno javno zdravstvo. V Sloveniji žal nimamo javnega zdravstva po vzoru razvitih evropskih držav Finske, Nizozemske, Francije, Avstrije ali Švice.

V Sloveniji imamo državno zdravstvo, v katerem je v središču državni izvajalec zdravstvenih storitev in ne bolnik. V pogovorih z neposredno vpletenimi, to je bolniki, medicinskimi sestrami, zdravniki in vodstvi državnih ustanov lahko gotovimo, da je državno zdravstvo propadlo. Simptome in znake vidimo povsod: nedostopnost osebnih zdravnikov, čakalne dobe pri specialistih, obsodbe zaradi korupcije, neprekinjeno odtekanje kadra. 

Bolniki v slovenskem državnem zdravstvu nimajo pravočasnega dostopa do zdravnika in potrebnih zdravstvenih storitev. Sočasno z nedostopnostjo v državnem zdravstvu prevladujejo dogovorna ekonomija, korupcija in klientelizem. Iz slovenskega javnega (državnega) zdravstva se letno izgubijo miljoni evrov, ki jih državljani namensko zbiramo zato, da ob bolezni ali poškodbi pridemo do pravočasnega in kvalitetnega zdravljenja. Glavni vzroki za izgubo denarja so slaba organizacija in slabo vodenje zdravstva ter neracionalna in preplačana nabava medicinske opreme in materialov. Dodatno k temu prispevajo večdesetletna slaba kadrovska politika, nemotiviranost zaposlenih zaradi rigidnega plačnega sistema in porušenih razmerij v njem, zastarela organizacija izobraževalnega sistema in vztrajanje v postsocialističnem modelu centralno-planskega financiranja zdravstva. 

V evropskem javnem zdravstvu bolnik lahko opravi zdravljenje pri kateremkoli zdravniku - pri zdravniku zaposlenem v bolnišnici ali pri zasebnemu zdravniku. Zdravniki v javnem zdravstvu svobodno izberejo obliko svojega delovanja. So zasebniki ali pa zaposleni v državnih ustanovah ali pri zasebnih podjetjih. Zavarovalnice v evropskem javnem zdravstvu plačajo zdravljenje ne glede na to, pri katerem zdravniku se zdravi bolnik.

Zdravniki zdravijo bolnike v zdravstvenih ustanovah. Zdravstvene ustanove so zgrajene z zasebnimi ali državnimi sredstvi. Vsaka nova zdravstvena ustanova, ki je namenjena zdravljenju bolnikov, je v evropskem javnem zdravstvu več kot dobrodošla. Možnost izbire in tekmovanje med izvajalci zdravstvenih storitev je za bolnika kot uporabnika samo blagodejno: prinaša boljšo dostopnost, boljšo kvaliteto in nižje stroške za celoten zdravstveni sistem.

Naloga države in politike je, da poskrbi, da državljani svobodno izberejo zdravnika. Zavarovalnica pa financira stroške zdravljenja vsakemu bolniku - ne glede na to, kje se zdravi, ker je bolniku pomembno le to, da dobi kvalitetno storitev takrat, ko jo potrebuje, in ne ali gre za državno ali zasebno ustanovo. V Sloveniji žal temu ni tako.

Zato pozivamo vse politike, vplivne posameznike, novinarje in novinarske hiše:

  1. Podpirajte in udejanite svobodno odločitev bolnika, kje in pri komu bo bolnik uveljavljal pravice iz obveznega zavarovanja!
  2. Podpirajte in udejanite svobodo zdravnika! Vsak zdravnik potrebuje ustrezne pogoje za delo. Pogoje pa si vzpostavi sam ali pa izbere ljudi, ki pogoje za delo vzpostavijo v njegovem imenu.
  3. Prenehajte zavajati slovenske državljane o plazeči privatizaciji! Slovenci že imamo trenutno najhujšo obliko privatizacije kot posledica državnega zdravstva. V tej privatizaciji bolnik ne more do zdravnika v državnih ustanovah in je primoran iskati storitev pri zasebnem zdravniku. To storitev mora plačati z denarjem iz svojega žepa. Zavarovalnica bolniku stroškov zdravljenja pri zasebnem zdravniku v tem primeru ne povrne. Ob tem pa slovenski državljan dobi povrnjene stroške zdravljenja v primeru, da opravi zdravljenje v sosednjih EU državah.
  4. Vzpostavite moderno evropsko javno zdravstvo in končajte z dogovorno ekonomijo in korupcijo! 
  5. V sistem javnega zdravstva vključite vse razpoložljive zdravnike ne glede na njihov zaposlitveni status, bolniku pa omogočite povrnitev stroškov zdravljenja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Država naj določi standarde kakovosti in vzpostavi nadzor nad izvajalci zdravstvenih storitev. Zakaj? Ker slovenski bolnik potrebuje pravočasno, dostopno in kvalitetno zdravstveno  storitev, ki je v zdajšnji ureditvi ne dobi.
  6. Prenehajte z žalitvami zdravnikov! S poniževanjem zdravnikov žalite tudi bolnike in vse državljane Slovenije.

Beltram Matej
Kalan Gorazd
Kališnik Matija
Noč Marko
Podnar Simon
Vesel Samo
Vranič Andrej
Zevnik Krištof