Skip to main content

Primerjava javnega zdravstva EU in Slovenije

zdravstvo primerjava eu/slo

Več...

O nas
ZDRAVSTVO.SI je skupina neodvisnih zdravnikov, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika. Nestrankarska skupina deluje prostovoljno in neprofitno. Za delovanje ne prejema in nikoli ni prejela nobenih sredstev od nikogar.
Zdravstvo.si je odprto za vse, ki sprejemajo njegove cilje in vrednote. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.
Več...


Primerjave ključnih razlik v dostopnosti, kvaliteti in učinkovitosti javnega zdravstva v EU in Sloveniji
Temeljna razlika med evropskimi javnimi zdravstvi in slovenskim državnim zdravstvom je v načinu plačila. V EU je v središču bolnik, ki se lahko zdravi pri kateremkoli zdravniku in dobi povračilo za zdravljenje. V Sloveniji je v središču izvajalec, ki dobi denar za opravljanje javnih zdravstvenih storitev. Ker javno zdravstvo v Sloveniji ne morejo izvajati vsi izvajalci so bolniki zaradi nedostopnosti primorani zdravljenje opraviti v zasebnem zdravstvu. Tak model zdravstva imenujemo državno zdravstvo.
ureditev
Primerjava stroškov za zdravstvo v različnih evropskih državah izraženo v neto plačah za družino (2+2)
Slovenija Nemčija Francija Švica
6.2 5.3 4.4 3.6
v evropskih državah imajo bolniki enake možnosti pri zdravljenju ne glede na ekonomsko-socialni položaj.  V Sloveniji so bolniki zaradi nedostopnosti in dolgih čakalnih vrst primorani opraviti zdravljene v zasebnem zdravstvu. Pri tem niso upravičeno do povračila stroškov zdravljenja. Bolniki si slabšim socialno - ekonomskim statusom tako nimajo enakih možnosti v primerjavi z ostalimi.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Primerjava držav EU z dostopnim in učinkovitim javnim zdravstvom pokaže, da imajo bolniki možnost proste izbire zdravnika in povračila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
V Sloveniji bolnik ne more uveljavljati pravico do povračila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku. Bolnik v evropskih državah lahko uveljavlja pravico do plačila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Vsak zdravnik v evropskih državah lahko zdravi bolnike v javnem zdravstvu. Pri tem potrebuje zdravniško licenco in ustrezno usposobljenost. Zaradi vloge države pri določanju kateri izvajalec bo zdravil bolnike v javnem zdravstvu, zdravniki/izvajalci nimajo proste izbire svojega delovanja.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Vsak Evropske države v javnem zdravstvu posvečajo posebno skrb in pozornost nad učinkovitostjo in kvaliteto zdravljenja bolnikov. Skrb za primerno porabo skupno zbranega denarja je temelj javnega zdravstva. V Sloveniji ni nadzora nad kvaliteto niti nad učinovitostjo zdravljenja bolnikov. Preplačila zdravstvenega materiala in zdravil so izjemno velik problem slovenske zdravstvene ureditve.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da