Skip to main content

Izjava - Zahteve za spremembo zdravstvenega sistema

Tekstovna vsebina prispevka

Ljubljana, 17.10.2019

Spoštovani državljani, dragi bolniki.
Zbrali smo se zaradi temeljnega poslanstva, ki nam ga nalaga zdravniški poklic - pomagati bolnikom.
Ugotavljamo, da obstoječi zdravstveni sistem škoduje našim bolnikom in da smo kot zdravniki prišli v nasprotje z etičnimi in strokovnimi načeli našega poklica. Politika v zadnjih desetih letih ni zmogla urediti zdravstvenega sistema z učinkovitimi sistemskimi rešitvami za izboljšanje položaja bolnikov. Zdravstveni sistem je zastarel, slabo organiziran in neučinkovit. Denar bolnikov se uporablja za preplačila dobaviteljem in za pokrivanje izgub zdravstvenih ustanov.
Zavzemamo se za učinkovito javno zdravstvo. Zato od politike zahtevamo spremembe, ki bodo ukinile organiziran kriminal, uvedle ničelno stopnjo tolerance do korupcije in klientelizma ter privarčevani denar vrnile v zdravstvo.
Zahtevamo spremembe, ki bodo v korist bolniku:
1. Bolnik ima pravico, da prosto izbere zdravnika
Bolniki trpijo in včasih tudi umirajo na čakalnih listah. Zato je treba izkoristiti vse slovenske zdravnike in bolnikom ponuditi javno zdravstveno oskrbo, ki si jo kot zavarovanci zaslužijo in jim po ustavi RS pripada. Ob tem za bolnika ne sme biti razlike, ki izhaja iz zaposlitvenega statusa zdravnika. Bolnik najbolje ve, kateri zdravnik je zanj najboljši in ki mu najbolj zaupa.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev
Zahtevamo reformo upravljanja vseh javnih zdravstvenih zavodov, še posebej bolnišnic in odpravo njihovega monopola. Kadrovanje nesposobnih ljudi, korupcija, slabo upravljanje bolnišnic in zdravstvenih domov ter netransparentna poraba javnih sredstev se odvijajo pod zaščito vsake aktualne politične večine. Posledice občutijo bolniki v obliki slabe obravnave.
Zdravstvene storitve, ki jih ponujajo javni zdravstveni zavodi, morajo biti dovolj kakovostne, da z zasebnimi lahko konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev v Sloveniji in EU.
3. Pacient ima pravico, da prosto izbere zavarovalnico, s katero bo sklenil
zavarovanje

Zahtevamo reformo zdravstvenega zavarovanja. ZZZS je politično vodena ustanova, ki s svojo pasivnostjo vzdržuje obstoječe stanje in pripomore k daljšanju čakalnih vrst. Zahtevamo, da se vzpostavi zavarovalniški sistem, v katerem si bo bolnik sam izbral zavarovalnico in v katerem se bodo zavarovalnice borile za svoje kliente.
4. Bolnik ima na podlagi zavarovanja pravico, da zavarovalnica krije stroške njegovega zdravljenja
Bolnik naj si sam izbere zdravnika in zavarovalnico. Zavarovalnica, pri kateri je bolnik zavarovan, naj bolniku krije stroške zdravljenja.
Država ima dolžnost, da v tako postavljenem sistemu zagotavlja učinkovit nadzor nad izvajanjem storitev, da preprečuje zlorabe in da zagotavlja dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev tudi najranljivejšim slojem prebivalstva.

S skupno izjavo nagovarjamo vse zdravnike in zdravnice, naj se uprejo zdravstveni ureditvi, ki škoduje osnovnemu odnosu med bolnikom in zdravnikom ter tako tudi našim bolnikom.
Nagovarjamo vse kolege, naj se vprašajo, ali v obstoječem zdravstvenem sistemu svoj poklic lahko opravljajo v skladu s svojo vestjo in svojim strokovnim znanjem.

S to izjavo dajemo zavezo našim bolnikom, da se bomo vedno in povsod odzvali na lažne politične obljube in posledice teh obljub. Zavzemali se bomo za uresničitev svobode posameznika, našega bolnika, tako kot nam to velevajo naša vest, Kodeks zdravniške etike in Ustava RS.


Matej Beltram, dr. med
Erik Brecelj, dr. med.
Matic Jurij Kališnik, dr. med.
Gorazd Kalan, dr. med.
Matija Krkovič, dr. med.
Blaž Mrevlje, dr. med.
Igor Muževič, dr. med.
Marko Noč, dr. med.
Andrej Robida, dr. med
Andrej Vranič, dr. med.
Krištof Zevnik, dr. med. dent.

tribuna zdravnikov