Skip to main content

Kako deluje družinski zdravnik v Švici?

Kako so zaposleni zdravniki?

Vsi zdravniki so samostojni. Noben zdravnik ni zaposlen v državni ali občinski ustanovi. Pogosto se 3-4 zdravniki združijo v skupinsko prakso in si s tem pomagajo pokrivati vse obveznosti in dolžnosti. Ambulanta je praviloma odprta od 7.00-19.00, tako da pokrije tudi večino urgentnih primerov preko dneva.

Kje opravlja dejavnost zdravnik?
Zdravnik sam kupi ali najame prostore in opremo, v katerih bo izvajal medicinsko dejavnost. V krajih, kjer je pomanjkanje zdravnikov, občina zgradi ‘zdravstveni dom’, v katerem oddaja prostore zdravnikom.

Kdo vse opravlja delo družinskega zdravnika?
Družinski zdravniki in zdravniki specialisti, ki nimajo dovolj obremenitev kot specialisti delajo v določenem odstotku tudi kot družinski zdravniki.

Kaj dela dežurni družinski zdravnik?  
Dežurstvo pomeni, da zdravnik prevzame telefonske konzultacije in opravi svetovanje. Redko zdravnik opravi obisk na dom nujnega primera ali smrti. Dežurni zdravniki si dežurstvo jemljejo kot častno nalogo in so pri razdelitvi solidarni.
Dežurni družinski zdravnik, ki je dolžan opravljati dežurno službo, lahko to zavrne, če je v okraju dovolj drugih zdravnikov. Zavrnitev dežurstva je plačljiva. 
Na razpored za dežurstvo je zdravnik razporejen v povprečju 1 x na mesec. Pogostost je odvisna od velikosti okraja. 
Poškodbe in vsa življenjsko ogrožujoča stanja največkrat oskrbi prehospitalna enota. Ljudje ne izkoriščajo urgence zaradi čakalnih dob, ker čakalnih dob ni.

Kako zavarovalnice stimulirajo vlogo družinskih zdravnikov?
Zavarovalnice stimulirajo paciente z nižjo premijo, če ob težavah obiščejo družinskega zdravnika in ne takoj specialista.
Nekateri zdravniki (redki) sklenejo z zavarovalnico plačilo po pavšalu (fiksno letno plačilo) za določeno število zavarovancev, ne glede nato koliko pacientov potem pride na zdravljenje v enem letu.

Ali zavarovalnica kdaj zavrne plačilo za storitev, ker to storitev ni opravil zdravnik s točno določeno specializacijo, ki jo predvideva zavarovalnica? 
Zdravnik mora razpolagati z dokazili o dodatnih znanjih, če obračunava storitve. Zavarovalnica ima možnost preverjati indikacije za preglede in zdravljenje.

Kako zgledajo napotitve zdravnika? 
Napotitve so v obliki telefonskega klica, kratkega pisma ali e-maila.

Kdo razlaga pravila zavarovanja? 
V primeru prevzema stroškov za poseg, ki je sicer večinoma samoplačniski, je potrebno imenovanemu zdravniku zavarovalnice dostaviti izvide in obrazložiti indikacijo. V primeru zavrnitve je možna pritožba.

Kdo podeljuje bolniški stalež? Ali pacient morajo obiskati zdravnika, da dobijo bolniški stalež?
Odsotnost z dela do 30 dni plača delodajalec, potem zavarovanje. Potrdilo za bolniški stalež lahko izda katerikoli zdravnik. 

Ali obstaja prepoved opravljal samostojnega dela  3 oz. 5 let po licenci?
Ne.

Koliko pacientov obravnava družinski zdravnik v 8 urnem delovniku?
Splošni zdravnik obravnava v povprečju od 25-30 pacientov dnevno v 6,5 ure dnevno. Delovnik zdravnik znaša 8.4 ure dnevno oz 42 ur /tedensko. Približno 20% delovnika oz. 1.5 ure porabi za vso administracijo (napotitve, izdajo računov, dopisi).  

 

 

Delovni čas zdravnik8.4 ure 
Čas, ki ga v delovniku porabi za vso administracijo 1.5 ure 
Čas, ki ga zdravnik nameni zdravljenju pacientov / dan6.5 ure 
Število obravnavanih bolnikov dnevno (6.5 ur)25-30 bolnikov

Kako izgleda račun, ki ga prejme paciente?
Pacient prejme račun na katerem so specificirane vse storitve, ki so bile opravljene. Rok plačila je 30 dni. Na računu so jasno napisana navodila o povračilu zdravljenja. Zavarovalnice povrnejo sredstva še preden se izteče rok za plačilo zdravljenja. Torej prej kot v 30 dneh od izdaje računa. Zavarovani pacient tako prejme denarna sredstva do zavarovalnice in z njimi plača zdravnika. V Švici obstaja odbitna franšiza in samoudeležba pri zdravstvenem zavarovanju.

Kako zavarovanje izgleda v praksi?
Zavarovanec v Švici si npr. zlomi nogo in prvič v tekočem letu obišče zdravnika. Zdravnik opravi rtg. posnetek in oskrbi zlom. Račun znaša hipotetično 1.500 €. Ker ima bolnik najmanjšo možno odbitno franšizo, plača iz lastnega žepa 300 €. Če bo v tekočem letu še kdaj potreboval zdravnika, odbitne franšize ne več plačal. Za plačilo ostane še 1.200 €. Pacient mora plačati še samoudeležbo v višini 10% od 1.200 €. Torej 120 €. Končni račun, ki ga poravna zavarovalnica je 1.080 €. Če bo v tekočem letu še kdaj potreboval zdravnika, bo prav tako doplačal 10% samoudeležbe, a le do največjega skupnega letnega zneska 630 € (za otroke 270 €). Ko bo ta znesek samoudeležbe presežen, bo stroške v celoti prevzela zavarovalnica.
Zdravnik izstavi račun pacientu z 30 do 60 dnevnim rokom plačila. Pacient pošlje račun zavarovalnici. Zavarovalnica nakaže 1.080 € še preden je pretekel rok za plačilo računa bolniku (oz. pri nekaterih zavarovalnicah direktno zdravniku). Pacientu torej praviloma ni potrebno “založiti” denarja in čakati na povračilo zavarovalnice.

Vprašanja in povzetek pripravil dr. Matej Beltram po poizvedbi pri družinskih zdravnikih v Švici

April, 2019

Datum zapisa