Skip to main content
Pogoji za ureditev slovenskega javnega zdravstva
1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.
Pridruži se
 • Prispevek objavljen na portalu spletnicasopis.eu

 • Ob dnevu mednarodnega boja proti korupciji (vir), opozarjamo, da Slovenija žal še nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva.

 • V zdravstvenih domovih vse več družinskih zdravnikov ocenjuje, da svoje poslanstvo bolje opravljajo kot koncesionarji ali zaposleni v koncesionarskih ambulantah.

 • Perkutana vstavitev srčne zaklopke je zelo zahteven poseg in ga izvajajo v državnem UKC Ljubljana in pri zasebniku MC Medicor. Trideset dnevna umrljivost po posegu je v državni in univerzitetni bolnišnici vsaj 10x večja kot pri zasebniku.

  Vprašanje za gospoda Marjana Sušlja:

 • V Sloveniji pacienti poročajo o težavah pri vpisu k družinskemu zdravniku, tudi v gosto naseljenih urbanih območjih.

 • V času pred jesenskim razpisom specializacij, po športno naboru, v še enem času brez ministra in po streznitvi, da tudi tokratni oblasti velike reforme zdravstva ne bo uspelo izvesti, se vprašam: ali nas bo evolucija privedla k dobri oskrbi pacienta ali k dobri skrbi za izvajalca.

 • Slovenija pravega prehoda iz postsocialističnega v sodoben evropski model javnega zdravstva, kljub demokratizaciji in vstopu v Evropsko unijo, še ni naredila.

 •  

 • Povezava: GVM 

 • Vir: Televizija Slovenija, Dnevnik, 1.8.2023

 • Viri:

 • Mineva leto od kar je Vlada RS nastopila polni mandat in se lotila nujno potrebne reforme zdravstvenega sistema v Sloveniji.

 • Ureditev francoskega zdravstvenega sistema je skoraj identična kot v Sloveniji. S temeljno in ključno razliko:

 • V skupini zdravstvo.si smo pripravili primerjalno analizo opredeljenih oseb pri družinskih zdravnikih na dan 31.12.2022.

 • Ali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) res preprečuje, da bi ZZZS zavarovancu povrnil stroške zdravljenja pri zasebniku?

 • Skupina zdravstvo.si je 2.1.2023 postavila javno vprašanje in ga poslala ključnim deležnikom v zdravstvenem sistemu.

 • V evropskih državah z modernim javnim zdravstvom, razen v Sloveniji, se bolnik svobodno odloča, kje bo opravil zdravljenje, zavarovalnica pa mu stroške zdravljenja povrne.

 • V skupini zdravstvo.si z veliko pozornostjo spremljamo dogajanje v slovenskem zdravstvu. Že nekaj vlad je oznanjalo, da je ureditev razmer v zdravstvu njihova prva in glavna prioriteta. Žal pa je realnost nasprotna.

Pogoji za ureditev slovenskega zdravstva
Leta 2019 je skupina zdravstvo.si pozvala zakonodajalce, politično pozicijo in opozicijo in vse odločevalce v zdravstvenem sistemu k ureditvi slovenskega zdravstva.
Več...
Pogoji za ureditev slovenskega javnega zdravstva
1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.
Pridruži se
Predlogi rešitev javnega zdravstva v Sloveniji

Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika

 1. Javno zdravstvo je zbirka pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, do katerih so pod enakimi pogoji upravičeni vsi državljani.
 2. Bolnik ima na podlagi obveznega in dopolnilnega zavarovanja pravico do kritja stroškov zdravljenja v javnem zdravstvu.
 3. Bolnik prosto izbira, se zdravi in prejme povračilo stroškov zdravljenja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji, ki za svojo dejavnost izpolnjuje predpisane pogoje.
 4. Pogoji za opravljanje zdravstvene dejavnosti so strokovna usposobljenost osebja (licenca), ustrezna opremljenost prostorov, uporaba ustrezne opreme in znanje slovenskega jezika na ravni, ki ustreza intenzivnosti potrebnih interakcij med zdravnikom in bolnikom.

Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave. Vrednost zdravstvene obravnave in standarde obravnave izvaja neodvisna agencija.

 1. Neodvisna agencija je sestavljena iz uporabnikov, zavarovalnic in izvajalcev zdravstvenih storitev.
 2. Zavarovalnica spodbuja izvajalce na podlagi vrednosti zdravstvene obravnave.
 3. Zavarovalnica lahko prekine pogodbe z izvajalcem, ki krši pogodbene obveznosti.
 4. Posebna sredstva se namenjajo raziskovanju in razvoju metod zdravljenja ter raziskavam vrednosti zdravstvene obravnave.

Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev

 1. Gospodarnost in učinkovitost je podrejena največji koristi za bolnika in vrednosti zdravstvene obravnave.
 2. ZZZS lahko sodeluje z vsakim zdravnikom in zobozdravnikom na podlagi pogodbe o sodelovanju.
 3. ZZZS je zavarovalnica, ki skrbi za nadzor in povračilo stroškov zdravljenja.
 4. Zavarovalnica ima predhodno pravico zavrniti povračilo stroškov zdravljenja, v kolikor predlagano zdravljenje ni financirano s strani zavarovalnice.
 5. Cena zdravljenja se krije iz obveznega in  dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v okviru javno objavljenega cenika zdravstvenih storitev kot neposredno plačilo (plačilo izvajalcu) ali posredno plačilo (povračilo bolniku).
.
Vsi izvajalci/zdravniki izvajajo javne zdravstvene storitve v Sloveniji. Bolniki so upravičeni do povračila iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli zdravniku z licenco in ustreznimi pogoji za delo.

Primerjave ključnih razlik v dostopnosti, kvaliteti in učinkovitosti javnega zdravstva v EU in Sloveniji
Temeljna razlika med evropskimi javnimi zdravstvi in slovenskim državnim zdravstvom je v načinu plačila. V EU je v središču bolnik, ki se lahko zdravi pri kateremkoli zdravniku in dobi povračilo za zdravljenje. V Sloveniji je v središču izvajalec, ki dobi denar za opravljanje javnih zdravstvenih storitev. Ker javno zdravstvo v Sloveniji ne morejo izvajati vsi izvajalci so bolniki zaradi nedostopnosti primorani zdravljenje opraviti v zasebnem zdravstvu. Tak model zdravstva imenujemo državno zdravstvo.
ureditev
Primerjava stroškov za zdravstvo v različnih evropskih državah izraženo v neto plačah za družino (2+2)
Slovenija Nemčija Francija Švica
6.2 5.3 4.4 3.6
v evropskih državah imajo bolniki enake možnosti pri zdravljenju ne glede na ekonomsko-socialni položaj.  V Sloveniji so bolniki zaradi nedostopnosti in dolgih čakalnih vrst primorani opraviti zdravljene v zasebnem zdravstvu. Pri tem niso upravičeno do povračila stroškov zdravljenja. Bolniki si slabšim socialno - ekonomskim statusom tako nimajo enakih možnosti v primerjavi z ostalimi.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Primerjava držav EU z dostopnim in učinkovitim javnim zdravstvom pokaže, da imajo bolniki možnost proste izbire zdravnika in povračila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
V Sloveniji bolnik ne more uveljavljati pravico do povračila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku. Bolnik v evropskih državah lahko uveljavlja pravico do plačila stroškov za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Vsak zdravnik v evropskih državah lahko zdravi bolnike v javnem zdravstvu. Pri tem potrebuje zdravniško licenco in ustrezno usposobljenost. Zaradi vloge države pri določanju kateri izvajalec bo zdravil bolnike v javnem zdravstvu, zdravniki/izvajalci nimajo proste izbire svojega delovanja.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da
Vsak Evropske države v javnem zdravstvu posvečajo posebno skrb in pozornost nad učinkovitostjo in kvaliteto zdravljenja bolnikov. Skrb za primerno porabo skupno zbranega denarja je temelj javnega zdravstva. V Sloveniji ni nadzora nad kvaliteto niti nad učinovitostjo zdravljenja bolnikov. Preplačila zdravstvenega materiala in zdravil so izjemno velik problem slovenske zdravstvene ureditve.
Avstrija Nizozemska Francija Slovenija Finska Švica
Da Da Da Ne Da Da

Problemi slovenskega javnega zdravstva
Zapisi, ki izpostavljajo probleme slovenskega državnega zdravstva.
O nas
ZDRAVSTVO.SI je skupina neodvisnih zdravnikov, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika. Nestrankarska skupina deluje prostovoljno in neprofitno. Za delovanje ne prejema in nikoli ni prejela nobenih sredstev od nikogar.
Zdravstvo.si je odprto za vse, ki sprejemajo njegove cilje in vrednote. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.
Več...