Skip to main content
Pogoji za ureditev slovenskega javnega zdravstva
1. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.
2. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
3. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
Pridruži se
Vsebine