Skip to main content

ZDRAVSTVO.SI je civilnodružbeno gibanje, odprto za vse, ki sprejemajo njegove cilje in vrednote. Temeljno prizadevanje članov, podpornikov in somišljenikov gibanja je usmerjeno k skupnemu cilju tako zdravnikov in medicinskega osebja na eni, kot pacientov in celotnega prebivalstva, torej potencialnih in bodočih pacientov, na drugi strani. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.

ZDRAVSTVO.SI se zavzema za sistem javnega zdravstva, ki bo imel naslednje temeljne lastnosti:

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Beltram Matej
Brecelj Erik
Kalan Gorazd
Kališnik Matija
Krkovič Matija
Mrevlje Blaž
Noč Marko
Muževič Igor
Podnar Simon
Vesel Samo
Vranič Andrej
Zevnik Krištof

Volitve za poslance zdravniške zbornice Slovenije 2020

Skupina zdravstvo.si vabi vse zdravnike, naj se pridružijo volitvam v ZZS 2020 in tako prispevajo k ureditvi slovenskega zdravstva po meri bolnika.

Več...