Skip to main content

ZDRAVSTVO.SI je skupina neodvisnih zdravnikov, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika. Nestrankarska skupina deluje prostovoljno in neprofitno Temeljno prizadevanje članov, podpornikov in somišljenikov skupine je usmerjeno k skupnemu cilju tako zdravnikov in medicinskega osebja na eni, kot pacientov in celotnega prebivalstva, torej potencialnih in bodočih pacientov, na drugi strani. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.

ZDRAVSTVO.SI se zavzema za sistem javnega zdravstva, ki bo imel naslednje temeljne lastnosti:

1. Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika.
2. Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev.
3. Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave.

Beltram Matej
Kalan Gorazd
Kališnik Matija
Noč Marko
Podnar Simon
Vesel Samo
Vranič Andrej
Zevnik Krištof