Skip to main content
Predlogi rešitev javnega zdravstva v Sloveniji

Bolnik ima pravico do svobodne izbire zdravnika

 1. Javno zdravstvo je zbirka pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, do katerih so pod enakimi pogoji upravičeni vsi državljani.
 2. Bolnik ima na podlagi obveznega in dopolnilnega zavarovanja pravico do kritja stroškov zdravljenja v javnem zdravstvu.
 3. Bolnik prosto izbira, se zdravi in prejme povračilo stroškov zdravljenja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji, ki za svojo dejavnost izpolnjuje predpisane pogoje.
 4. Pogoji za opravljanje zdravstvene dejavnosti so strokovna usposobljenost osebja (licenca), ustrezna opremljenost prostorov, uporaba ustrezne opreme in znanje slovenskega jezika na ravni, ki ustreza intenzivnosti potrebnih interakcij med zdravnikom in bolnikom.

Bolnik ima pravico do kakovostne in pravočasne obravnave. Vrednost zdravstvene obravnave in standarde obravnave izvaja neodvisna agencija.

 1. Neodvisna agencija je sestavljena iz uporabnikov, zavarovalnic in izvajalcev zdravstvenih storitev.
 2. Zavarovalnica spodbuja izvajalce na podlagi vrednosti zdravstvene obravnave.
 3. Zavarovalnica lahko prekine pogodbe z izvajalcem, ki krši pogodbene obveznosti.
 4. Posebna sredstva se namenjajo raziskovanju in razvoju metod zdravljenja ter raziskavam vrednosti zdravstvene obravnave.

Javni zdravstveni zavodi z zasebnimi konkurirajo na trgu zdravstvenih storitev

 1. Gospodarnost in učinkovitost je podrejena največji koristi za bolnika in vrednosti zdravstvene obravnave.
 2. ZZZS lahko sodeluje z vsakim zdravnikom in zobozdravnikom na podlagi pogodbe o sodelovanju.
 3. ZZZS je zavarovalnica, ki skrbi za nadzor in povračilo stroškov zdravljenja.
 4. Zavarovalnica ima predhodno pravico zavrniti povračilo stroškov zdravljenja, v kolikor predlagano zdravljenje ni financirano s strani zavarovalnice.
 5. Cena zdravljenja se krije iz obveznega in  dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v okviru javno objavljenega cenika zdravstvenih storitev kot neposredno plačilo (plačilo izvajalcu) ali posredno plačilo (povračilo bolniku).
.
Vsi izvajalci/zdravniki izvajajo javne zdravstvene storitve v Sloveniji. Bolniki so upravičeni do povračila iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli zdravniku z licenco in ustreznimi pogoji za delo.
O nas
ZDRAVSTVO.SI je skupina neodvisnih zdravnikov, ki si prizadeva za javno zdravstvo v korist bolnika. Nestrankarska skupina deluje prostovoljno in neprofitno. Za delovanje ne prejema in nikoli ni prejela nobenih sredstev od nikogar.
Zdravstvo.si je odprto za vse, ki sprejemajo njegove cilje in vrednote. Ta cilj in smisel je pacientovo zdravje ter učinkovita in poštena pot do njega. Nič ni, kar bi ta cilj in smisel presegalo.
Več...