Skip to main content

Neresnične parole Glasa ljudstva kot odmev vlade Roberta Goloba

 LAŽNA TRDITEVRESNIČNO DEJSTVO
0Dvoživkarstvo uničuje javno zdravstvo.

Izraz ‘dvoživkarstvo’ se namenoma uporablja z namenom diskreditacije zdravnikov in zdravstvenega osebja. 

Pravilen izraz je dvojna praksa, ki je ustaljen način delovanja zdravnikov v vseh državah EU.

1Načrtno ustvarjanje daljših čakalnih dob

Bolniki prekomerno in nedopustno dolgo čakajo na storitve v državnem zdravstvu zato, ker ZZZS ne predvidi in plača dovolj potrebnih storitev. V stiski za svoje zdravje so bolniki primorani rešitev iskati pri zasebniku ali v tujini. 

Zaradi unikatne ureditve slovenskega zdravstva bolniki pri zasebniku, kljub obveznemu mesečnem plačilu prispevka, ne dobijo povrnjenih stroškov zdravljenja. Slovensko javno zdravstvo se zaradi tega dejstva imenuje državno zdravstvo.

2Prevzemanje lažjih in dobičkonosnih posegov

Koncesionarji opravljajo vse vrste posegov, od najlažjih do najtežjih, vendar samo tiste, ki jih ZZZS želi plačati.

Zasebniki določenih najtežjih posegov ne smejo izvajati, saj ne smejo opravljati bolnišnične dejavnosti. Vsi posegi, ki jih opravijo zasebniki ali koncesionarji, razbremenijo državne izvajalce (zdravstvene domove in bolnice). 

Za razliko od državnih bolnic in zdravstvenih domov, država zasebnikom in koncesionarjem ne krije izgube iz poslovanja ter ne vlaga v njihovo opremo in prostore.

3Izvajanje nepotrebnih storitev in posegov

Izvajanje nepotrebnih storitev in posegov je prisotno v državnem zdravstvu, kjer je izvajalec primoran opraviti določeno kvoto le-teh zaradi pogodbe z ZZZS. 

Za razliko od EU javnega zdravstva, slovensko državno zdravstvo nima nobenih učinkovitih kontrolnih mehanizmov preprečevanja izvajanja nepotrebnih storitev in posegov.

4Omogočanje preskakovanja čakalnih vrstGre za obtožbo kaznivega dejanja, zato je tisti, ki s podatki o takih primerih razpolaga, dolžan to prijaviti ZZZS in policiji, sicer je sostorilec!
5Kadrovsko plenjenje javnih zavodovZdravnik se lahko po ustavi svobodno odloča o svojem delovanju, enako kot prav vsi drugi poklici.
6Kraja zdravil, materiala in opremeGre za obtožbo kaznivega dejanja, zato je tisti, ki s podatki o takih primerih razpolaga, dolžan to prijaviti ZZZS in policiji, sicer je sostorilec!
7Manjši obseg dejavnosti v javnem zdravstvuNačin upravljanja in organizacije državnih zdravstvenih domov in bolnišnic je glavni vzrok manjše produktivnosti in s tem obsega dejavnosti v primerjavi s koncesionarji ali zasebniki.
8Preutrujenost in večja možnost napakObremenjenost zdravnikov in ostalega zdravstvenega kadra je največja prav v državnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Prav tam se prepogosto ne upošteva delovno-pravna zakonodaja in odločba US glede maksimalnega zakonsko dovoljenega števila nadur.
9Demotivacija javno zaposlenega osebjaGlavni razlog za demotivacijo zdravnikov, medicinskih sester in ostalega kadra je plačna uravnilovka v državnem zdravstvu, saj se ne nagrajuje učinkovitosti, znanja, marljivosti in izkušenj, pač pa le prisotnost na delu.
10Zanemarjanje razvojnega, pedagoškega in raziskovalnega delaGlavni kreator in promotor državnega zdravstva, Dušan Keber je med prvimi kot popoldanski zasebnik ‘dal svoje znanje na trg’ in razvil ter izvajal dvojno prakso pedagoške dejavnosti, čeprav je imel dolžnost svoje učence izobraževati v matični državni ustanovi. Dušan Keber izpolnjuje vse pogoje njegove lastne definicije ‘dvoživkarstva’. 

Sklep - Laž vseh laži: ohranimo vsem dostopno javno zdravstvo

Vsi dosedanji predlogi in ukrepi Glasa ljudstva, Dušana Kebra in Vlade de facto zmanjšujejo dostopnost storitev, saj se čakalne dobe še bolj večajo, nabave materiala in zdravil se še naprej preplačujejo, kader pa pospešeno zapušča sistem. Vede ali nevede - Glas ljudstva, Dušan Keber in Vlada RS z vztrajanjem na socialističnem planskem modelu državnega zdravstva in izvajanjem prepovedi in prisile pospešujejo privatizacijo zdravstva, namesto da bi končno pogled usmerili čez planke in se v dobro bolnikom začeli zgledovati po uspešnih rešitvah na primerih Francije, Nizozemske, Avstrije, Švice…

Skupina zdravstvo.si

Datum zapisa