Skip to main content

Preplačani materiali v slovenskem zdravstvu

Tekstovna vsebina prispevka

Dobavitelji medicinskega materiala in zdravil desetletja izčrpavajo zdravstveno blagajno. S pomočjo formalnih in neformalnih povezav med podjetji, funkcij v državnem aparatu in ZZZS ter izvršilni oblasti se je vzpostavil sistem, ki ima za posledico nedostopnost do zdravstvenih storitev in dogovorno ekonomijo s preplačanimi materiali in zdravili. Tu pa je zgodba, kako je majhna zdravniška skupnost obšla celoten sistem dobave materialov v Sloveniji in isti material po veliko nižji ceni dobavlja iz Nemčije.

Preplačani materiali v slovenskem zdravstvu

Politična večina že desetletja skrbi, da zdravstveni sistem ostaja nespremenjen. V tem sistemu bolnik ne sme prejeti zdravstvene oskrbe in plačila pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji, ampak samo pri točno določenem zdravniku, ki ga določi politika in potrdi ZZZS.
Neupoštevanje univerzalne dostopnosti do zdravstvenih pravic iz 13. člena zakona ZZVZZ in 51.člena Ustave RS ter ekskluzivno plačilo zdravstvenih storitev državno določenim izvajalcem, daje slovenskim dobaviteljem ključno pravno podlago, da preprodajajo izdelke točno določenim zdravstvenim ustanovam. Pri tem se poslužujejo vseh možnih hiperbirokratskih prijemov in izigravajo zakon o javnih naročilih. Ta ravnanja so možna zaradi neučinkovitih nadzornih in državnih ustanov. Eden ključnih vzvodov dobaviteljev je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).
Slovenski zdravniki že desetletja opozarjajo, da trenutna zdravstvena ureditev škoduje bolniku. Analize razkrivajo povezave in dogovorno ekonomijo med dobavitelji, zdravniki in ustanovami, ki bi morale skrbeti za preglednost, nadzor in učinkovito porabo skupno zbranega denarja za naše zdravljenje.

V letu 2010 sta dr.Blaž Mrevlje in prof.dr.Marko Noč opozorila na sistemsko korupcijo pri dobavi žilnih opornic. Cena dobave žilne opornice je nekajkrat presegla ceno žilne opornice na evropskem prostem trgu. Kljub natančni reviziji in popisu dogodkov, že deset let (!) čakamo na epilog te zgodbe (poročilo DZ-2018).

Dobavitelji Slovenije so si v desetletjih delovanja ustvarili zapleteno mrežo povezav, s katerimi usklajeno obvladujejo prodajo medicinskih pripomočkov in zdravil. Povezave, preprodajo in vojno dobičkarstvo na račun zavarovancev so v letu 2016 razkrili dokumenti oddaje Ekstravizor, predvajanje na RTV Slovenija.

Mreža lastniških in vodstvenih povezav dobaviteljev medicinskih pripomočkov in zdravil v Sloveniji leta 2016 (vir Ekstravizor, rtvSLO, 2016) - prenos slike v polni velikosti

Naj ilustriram: med ključnimi dobavitelji v državnem zdravstvu je podjetje Sanolabor in z njim povezana podjetja. Sanolabor je kot predstavnik delodajalcev dolgoletni član skupščine ZZZS. Skupščina ZZZS (v skupščini so tudi predstavniki Kemofarmacije, Tosame in družbe Zaloker & Zaloker, pomembnih dobaviteljev medicinskega materiala in zdravil) pa v imenu vseh državljanov bdi nad pravicami, uresničevanjem pravic in porabo skupno zbranega denarja za zdravljenje bolnikov. Naloga skupščine je tudi, da poda predloge za izboljšanje in večjo dostopnost do zdravstvenega varstva državljanov.

 

Predstavniki dobaviteljev v zdravstvu v skupščini ZZZS

Obdobje

2013 - 2017

2017-2021

Kemofarmacija

Kemofarmacija

Sanolabor

Sanolabor

 

Zaloker&Zaloker

 

Tosama

Predstavniki dobaviteljev v skupščini ZZZS v zadnjih 7 letih

Ali Slovenci plačujemo dražje materiale kot v Nemčiji?

Zdravniška skupnost Medikont, ki se ukvarja z nabavo medicinskega materiala neposredno pri proizvajalcih, je do lanskega leta instrumente, med drugim, kupovala pri proizvajalcu v eni od sosednjih držav. V skupnosti Medikont smo nekega dne prejeli klic iz družbe Miba Vita, registrirana za trgovino na debelo, ali bi sodelovali pri "veliki zgodbi". Izkazalo se je, da nam je Miba Vita želela dobavljati instrumente, ki smo jih do tedaj kupovali neposredno pri proizvajalcu. Ko smo ponudbo za sodelovanje zavrnili, se je izkazalo, da nam proizvajalec iz sosednje države instrumentov ne želi več prodajati.
Družba Miba Vita je poslovno povezana s Sanolaborjem, članom skupščine ZZZS. Sanolabor je pooblaščen distributer družbe Miba Vita.
Tako je naša zdravniška skupnost za neposredno naročanje pri proizvajalcu ostala brez proizvajalca inštrumentov. Odločili pa smo se, da instrumente istega proizvajalca poiščemo pri dobavitelju na evropskem prostem trgu medicinskih pripomočkov. Leta 2020 smo v skupnosti našli nemškega dobavitelja, ki zastopa istega proizvajalca, in v kratkem času uspešno končali pogajanja o ceni za slovenskega zdravnika.
Zdravniki smo v pogajanjih dosegli 48 odstotkov bolj ugodne cene, kot jih ima slovenski dobavitelj. Slovenski dobavitelj Miba Vita ima prek pooblaščenega distributerja družbe Sanolabor v povprečju celo 15 odstotkov višjo ceno izdelkov kot jo plačujejo nemški zdravniki!
V pogajanjih je nemški dobavitelj razumel, da ima Slovenija manjšo kupno moč v primerjavi z Nemčijo. Skoraj polovico manjši zaslužek državljana Slovenije v primerjavi z Nemčijo pomeni, da bi morala realna cena medicinskega pripomočka znašati pol manj, kot je trenutna cena pri slovenskem dobavitelju!

Primerjava  cene slovenskega dobavitelja (rdeča), nemškega dobavitelja (zelena), doseženo ceno nemškega dobavitelja za slovensko zdravniško skupnost Medikont (modra) in realna cena glede na kupno moč Slovenije - BDP PPP (rumena).

Evropa ne pozna državnega zdravstva in dogovorne ekonomije!

S pomočjo združevanja zdravnikov, prostega trga evropske unije smo zdravniki dokazali, da lahko samostojno dosežemo boljše cene na prostem evropskem trgu. Dokazali smo, da evropski dobavitelj razume, kaj je to kupna moč posamezne države in se temu prilagodi z ustrezno nižjo ceno.

Člani naše skupnosti so tudi zasebni zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo delo v javnem zdravstvu. S tem dejanjem smo dokazali, da v zasebnem zdravstvu ne potrebujemo zakonov in pravilnikov javnih naročil državnega zdravstva, ampak samo pregledno in vsem dostopno javno zdravstvo. Z javnim denarjem za zdravstvom, ki ga prejmemo od naših bolnikov, znamo in zmoremo ravnati skrbno in pregledno.

Z dejanjem postavljamo ogledalo članom skupščine ZZZS, še posebej dobaviteljem v skupščini ZZZS, ki skrbijo za pregledno in učinkovito porabo denarja v dobro vseh državljanov. Ob njihovih plemenitih nalogah v skupščini ZZZS, pa že desetletja odtekajo stotine milijonov javno zbranega denarja za zdravstvo. 

Upamo tudi, da bodo ta prispevek prebrali tudi posamezniki in politične stranke, ki so neposredno odgovorne za zlorabo besede javnega zdravstva. Na tem mestu Vam sporočamo, da se na ustih vašega javnega zdravstva izgublja stotine milijonov evrov.  Izgublja se denar slovenskih državljanov, ki ga mesečno zbiramo s prispevki.

Vztrajanje na preživetem modelu statičnega javnega zdravstva oz. državnega zdravstva, monopolih in dogovorni ekonomiji pa ljudi postavlja tudi v čakalne vrste, pri tem pa jih nemalo izgubi življenje. 

Krištof Zevnik, ustanovitelj zdravniške skupnost Medikont za neposredno naročanje pri proizvajalcu. Zagovornik javnega zdravstva.