Skip to main content

Primerjava v številkah: Slovenija vs Švica 2023

Dr.Matej Beltram, specialist oftalmolog, Okrogla miza Zdravstveni zavarovalni sistemi (23. 4. 2024)

 Teme primerjav: 

 1. Povprečni letni znesek zavarovanja družina (2+2)
 2. Povprečna plača 2023 
 3. Letni povprečni zaslužek družina (2+2)
 4. % zavarovanja glede na povprečni letni prihodek (2+2) 
 5. Plačilo zdravnika glede na povprečno plačo 
 6. Način rasti plač pri zdravništvu 
 7. Razmerje specialisti zasebniki/zaposelni v javnih zavodih 
 8. Pogoj za delo v javnem zdravstvu 
 9. Čakalne dobe
 10. Ali bolnik plača storitev iz svojega žepa in dobi povračilo naknadno? 
 11. Ovrednotenje storitev v primarnem zdravstvu 
 12. Regulacija s strani zavarovalnice - primer 
 13. Transparenca povezav zdravnikov s farmacevtsko industrijo
Datum zapisa