Skip to main content

Kaj je pravo javno zdravstvo in kaj ne: Francija vs. Slovenija

Datum zapisa
Tekstovna vsebina prispevka
Ureditev francoskega zdravstvenega sistema je skoraj identična kot v Sloveniji. S temeljno in ključno razliko:
Bolnik svobodno izbere zdravnika in prejme plačilo za zdravljenje pri kateremkoli zdravniku.

Svobodni zdravniki opravijo 31% vseh zdravstvenih storitev pri francoski CPAM (ZZZS). 41% storitev izvedejo zdravniki zaposleni v državnih ustanovah. 

Zdravstvena košarica krije vse storitve. Delno so krite oftalmološke in zobozdravstvene storitve. Francoski CPAM (ZZZS) povrne stroške storitev pri vsakem zdravniku. Prebivalci z najnižjimi dohodki so upravičeni do 100% plačilo za vse storitve. Zdravniki tej skupini prebivalcev ne smejo obračunati dodatnih stroškov zdravljenja.

Večina zdravnikov opravlja poklic svobodnega zdravnika. 45% zdravnikov je zaposlenih, 55% zdravnikov pa opravlja delo kot svobodni zdravnik. Koncesije ne obstajajo. Tudi medicinske sestre imajo možnost opravljati delo kot svobodne medicinske sestre. 

Družinski zdravniki so temelj javnega zdravstva. ⅔ družinskih zdravnikov opravlja v obliki svobodnega zdravnika. Družinski zdravnik ima v povprečju 1000 opredeljenih bolnikov. Povprečno nameni 30 minut časa za bolnika na posameznem obisku.

Bolniki se lahko zdravi in prejmejo plačilo za zdravljenje pri svobodnem zdravniku od dneva, ko zdravnik obvesti zbornico o njegovem delovno-pravnem statusu. Zbornica v imenu zdravnika obvesti vse ustanove o novem statusu zdravnika.

Predavatelj: Andrej Vranič, dr.med. nevrokirurg, svobodni zdravnik v Franciji.

34. Spomladansko srečanje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Petek, 12. maj 2023 in sobota, 13. maj 2023