Skip to main content

Skupščina državnega zdravstva

Datum zapisa
Tekstovna vsebina prispevka

Zavod za zdravstveno zavarovanja (ZZZS) že 30 let upravlja z denarjem, ki ga vsi državljani zbiramo z obveznimi mesečnimi prispevki. ZZZS upravlja skupščina, ki je sestavljena iz delodajalcev in zavarovancev. Smisel skupščine je, da na splošni ravni zagotavlja učinkovito delovanje ZZZS in racionalno porabo zbranih sredstev, s čimer vsem zavarovancem (državljanom Slovenije in drugim) zagotavlja pravočasno, dostopno, učinkovito in kakovostno zdravljenje.

Dejstva govorijo sama zase

ZZZS je s svojo skupščino odgovorna, da državljani nimamo dostopne, učinkovite in pravočasne zdravstvene oskrbe. Skupščina ZZZS je skupaj s posamezniki v organih odločanja in upravljanja v 30 letih razvrednotila in izpodjedla vero ljudi, da si lahko s skupnim zbiranjem sredstev ob bolezni medsebojno pomagamo. Spodmaknila je temeljni kamen obveznega zavarovanja - solidarnost.

S sistemom pravil, ki ga je ustvarila in nadgradila, je ustvarila bolnike, ki se zdravijo privat, in bolnike, ki se zdravijo v zdravstvenih zavodih, ker si učinkovitosti in pravočasnosti ne morejo privoščiti. S tem je ustvarila zdravstvo, v katerem ni pomemben bolnik, pač pa izvajalec zdravstvenih storitev. Zbranega denarja za ohranjanje zdravja ni deležen bolnik, pač pa izvajalec. Posledica je popoln sistem državnega zdravstva, kjer več kot sto tisoč čakajočih bolnikov upravičeno pričakuje obravnavo, a je (pravočasno) ne dobi. 

Z razlago zakonov in spreminjanjem Pravil ZZZS je skupščina ZZZS postala prvi in najpomembnejši branik državnega zdravstva. S tem grobo krši svobodo posameznika in celotne družbe (Zevnik- 2019)

Skupščina ZZZS in drugi njegovi upravljavski organi vrsto let hlinijo navidezno čuječnost in skrb za zavarovanca - bolnika. Pri tem jim pomagajo zlagani zagovorniki javnega zdravstva. Politiki in njihove brezvestne oprode na vsakokratnih volitvah vpijejo o pomembnosti javnega zdravstva in usodnosti kakršnihkoli sprememb. Neformalne povezave zagovornikov ugrabljenega javnega zdravstva so prišle do izraza s sprejetjem evropske direktive o prostem pretoku zdravstvenih storitev v letu 2011(EU-2011).

Po tem predpisu lahko bolnik z računom in zdravniškim izvidom zahteva povrnitev stroškov zdravljenja, če je zdravstveno storitev prejel v drugi državi članici EU, pri čemer ni pomembno, v katero “mrežo” v tej državi spada zdravnik - državno ali nedržavno. Prost pretok zdravstvenih storitev skupaj z zdravstvenim zavarovanjem pa, krivično, ne velja za Slovenijo.

Skupščina ZZZS in z njo politična večina zadnjih 10 letih slovenskemu bolniku onemogočata povračilo stroškov za zdravljenje v Sloveniji. Skupščina ZZZS ni ukinila 254. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerim bi omogočila povrnitev stroškov zdravljenja pri kateremkoli zdravniku v Sloveniji. Omejevanje povračila stroškov ji ne nalaga niti zakon (13.člen ZZVZZ). Nasprotno. V prenekaterih sodnih sporih je ZZZS brezvestno vztrajala pri tej omejitvi in s tem grobo kršila dostojanstvo in svobodo bolnika (npr. Teršek - 2020, Zevnik- 2017).

Skupščina ZZZS namerno ustvarja hipernormirano okolje v katerem niso pomembne pravice bolnikov in njihovo uresničevanje. Pomembni so neformalni dogovori, ki najbolj pridejo do izraza pri vsakoletni centralno-planski farsi - Splošnem dogovoru med deležniki v zdravstvu (Šušteršič - 2016). Ključna upravljalska metastaza je ad hoc spreminjanje Pravil, ki še dodatno omejuje pravice bolnikov (Skubic -2019), vse z namenom ohranjanja pridobljenega statusa in privilegijev v državnem zdravstvu.

Privilegiji se začnejo in končajo pri denarju

Nekateri člani skupščine so formalno predstavniki delodajalcev, a so hkrati predstavniki velikih dobaviteljev zdravil in medicinskega materiala državnega zdravstva. Med ključnimi dobavitelji v državnem zdravstvu je podjetje Sanolabor in z njim povezana podjetja. Predstavnik Sanolaborja je kot predstavnik delodajalcev dolgoletni član skupščine ZZZS. V skupščini so tudi predstavniki Kemofarmacije, Tosame in družbe Zaloker & Zaloker, pomembnih dobaviteljev medicinskega materiala in zdravil (Zevnik - 2020). V imenu vseh državljanov bdijo nad pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, načinom uresničevanja teh pravic in porabo skupno zbranega denarja za zdravljenje bolnikov.

skupscina

Prihodki slovenski dobaviteljev materialov in zdravil v Sloveniji v zadnji 10 letih (rdeče - člani skupščine ZZZS)

Medicinske pripomočke in zdravila Slovenci preko povezanih (Ekstravizor - Dobavitelji - 2016) državnih dobaviteljev v zdravstvu plačujemo tudi nekajkrat dražje kot v Evropi (Ekstravizor - 2016). Zdravnike, ki opozarjajo na sprevrženost takega stanja (Skupina zdravnikov - 2019), se onemogoča pri njihovem delu z bolniki (Noč - 2018). Mnogi med njimi so odšli v tujino ali pa celo izgubili življenje v borbi z državnim zdravstvom.

Povezave med dobavitelji v zdravstvu, državnim zdravstvom (izvajalci storitev) in skupščino ZZZS so se še dodatno razgalile z afero preplačanih žilnih opornic, pri kateri sta se izpostavila dr. Blaž Mrevlje in dr. Marko Noč. Razen zaključene parlamentarne preiskave (DZ-2018) politična večina in skupščina ZZZS nista sprejeli nobenega ukrepa, da bi preprečila odtekanje skupno zbranega denarja za zdravstvo.

zdravilo

Primerjava med ceno škatlico protibolečinski tablet v Sloveniji in Angliji

Skupščine ZZZS ne moti, da ima v svojih vrstah predstavnike dobaviteljev, ki s prekomernimi cenami izčrpavajo zdravstveno blagajno. Ne moti jih niti, ko zdravniki prikazujejo podatke o tem, da zdravstvene storitve plačujemo občutno dražje kot v bogatejših evropskih državah. V 30 letih je skupščina ZZZS pokazala, da državno zdravstvo povzroča trpljenje premnogih bolnikov in neizmerno odtekanje zdravstvenega denarja.

Zakaj?

Konflikt med zasebnim interesom in očitno potrebo po spremembah je prevelik. Kolikor dolgo bo šlo, se bo ohranjalo sedanje stanje (status quo), saj to vsem vpletenim prinaša največ: nekaterim udobje nespremembe, drugim ribnik kalne vode, tretjim zagledanost v lastno (nepreizkušano) več-vrednost, … zatohli, po trohnenju in gnitju smrdeči business as usual.

zaklopke

Primerjava cene menjave zaklopke Nemčija - Slovenija - 2021

Dovolj državnega zdravstva. Sloveniji bo imela javno zdravstvo!

Spoštovani poslanci Državnega zbora in poslanci ZZZS. 

Zdravniki in bolniki vam sporočamo, da je dovolj vašega pretvarjanja, manipulacij in laži. Vaša dolžnost je, da vsem bolnikom omogočite pravočasno in dostopno javno zdravstvo. Pri tem bodo pomembna dejanja in ne zgolj besede vsakega posameznika.

primerjava

Slovenska družina v primerjavi z državami z javnim zdravstvom letno plačuje največji delež letnega prihodka

Slovenci vsak mesec plačujemo znaten delež svojega dohodka za dostopno in pravočasno javno zdravstvo in ga tudi zahtevamo! Javno zdravstvo, v katerem ne bo drugorazrednih čakajočih bolnikov. Javno zdravstvo v katerem na dobronamerne in družbeno angažirane zdravnike ne bodo pljuvali politiki (zdravstvo.si - 2020) in njihovi somišljeniki. 

Slovenski državljani potrebujemo in si zaslužimo pregledno in vsem dostopno javno zdravstvo. Zdravstvo, kjer bo pomembna kvaliteta storitve in bolnik.

Krištof Zevnik